Priser

Illustratorgruppens medlemmer arbejder individuelt og sætter deres egne priser.

 

Illustratorgruppen må ikke fremsætte forslag til minimumspriser, men opfordrer til at illustrator og kunde i fællesskab vurderer tidsforbrug og omfang af opgaven, og skaber klare rammer for arbejdets forløb tidligt i processen.

Derudover anbefaler Illustratorgruppen, at kontrakter indeholder en eller flere af følgende typer vilkår;

 

  • Grundlæggende fast honorar for en forudbestemt udnyttelse
  • Overdragelse af begrænsede rettigheder
  • Tidsbegrænsning
  • Adgang til tilbagetagelse af rettigheder ved ophørt udnyttelse
  • Adgang til genforhandling af aftalen
  • og/eller honorering i form af løbende royalty

 

Dette er med til at sikre, at illustratorens arbejde bruges i det omfang, det er tiltænkt, og sikrer en fair betaling, hvis illustrationerne bruges bredere end først antaget.