Arrangementer

Ordinær generalforsamling d. 10 juni kl 16-18.
Vi afholder ordinær generalforsamling i Illustratorgruppen torsdag d.10. juni fra kl 16 – 18.
Mødet afholdes digitalt via programmet zoom. Det er ikke nødvendigt at downloade programmet, og Anna Ida fra sekretariatet vil, inden mødet begynder, give en kort introduktion.
Et par dage inden mødet sender vi adgangslink og nærmere vejledning.
Da det er første gang vi holder digitalt generalforsamling, vil vi gere have en ikke bindende tilmelding senest d.9.6. til assistance@danskforfatterforening.dk

Dagsorden for generalforsamling i Illustratorgruppen d. 10.6.2021 kl 16:00

 

1.Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning (fremsendes inden mødet)
4. Kassererens beretning / fremlæggelse af regnskab (fremsendes inden mødet)
5. Nyt fra udvalgene6. Kommende projekter i illustratorgruppen
7. Valg til styrelsenIllustratorgruppen styrelse består i øjeblikket af Bente Bech, Tomas Bjørnsson, Lilian Brøgger, Zarah Juul, Tove Krebs Lange, Jan Mogensen, Jesper Tom-Petersen og Marie Priem. Kasper Heron Købke er udtrådt af styrelsen.
På valg er: Bente Bech (genopstiller), Jan Mogensen (genopstiller), Jesper Tom-Petersen (genopstiller) og Tove Krebs Lange (genopstiller ikke).
Der skal vælges 2 suppleanter. Suppleanter deltager på lige fod med styrelsens medlemmer, men vælges for et år ad gangen.
Overvej gerne om du har lyst til at gå aktivt ind i arbejdet som suppleant i styrelsen eller i forbindelse med et af vores projekter.
8. Indkomne forslag Send forslag, du vil have behandlet på generalforsamlingen til tokl@mail.dk senest d.26.5.2021
9. Evt.

                        ____________________

Fyraftensmøde med illustrator Jimi Holstebro 3. juni 2021.


Jimi gør det komplekse budskab forståeligt og spiseligt gennem en kombination af tegning og ord. Han arbejder både for kommuner, organisationer, større og mindre virksomheder,
hvor hans tegninger bruges i grafisk facilitering (visuelle referater), explainer videoer (de der videoer hvor man ser en hånd tegne), plakater eller brochurer.
Han visualiserer et givent emne, en proces eller et produkt.
Sammenlignet med illustratorgruppen, som primært arbejder med bogillustration, er han en anderledes illustrator, men en illustrator, vi helt sikkert kan lære meget af.
Lær mere om hans arbejde her https://jimiholstebro.dk/  eller https://hoedtholstebro.dk/ 
Vi tager en snak med Jimi om hans arbejde, hans baggrund, hvordan han bruger tegning og meget andet.
Se med den 3. juni kl 16.00

Tilmelding.
Send din tilmelding, inklusiv din e-mail adresse, til kontakt@illustratorgruppen.dk senest den 31.maj.
På dagen vil du modtage et link til mødet.

Arrangementet er for Illustratorgruppens medlemmer.