Om illustratorgruppen

Illustratorgruppens historie
Illustratorgruppen har siden 1980 eksisteret som en del af Dansk Forfatterforening, i de første år som associeret og under navnet Foreningen af Illustratorer. Denne forening indgik i en periode i det da eksisterende Fotografisk Landsforbund. Fra ca. 1990 blev gruppen genetableret i Dansk Forfatterforening under det nuværende navn, og siden er det lykkedes gennem initiativer som udstillinger, udgivelser m.m. at skabe opmærksomhed, så stadig flere aktive illustratorer bakker op om foreningen og bliver medlemmer. I alt tæller vi pr. 1/1 2012 127 medlemmer.

Illustratorgruppens arbejde
Det er foreningens opgave at arbejde for en styrkelse af illustratorernes interesser og rettigheder, samt synliggøre faget og dets udøvere. Vi har repræsentanter i forskellige ophavsretsgrupper og arbejder aktivt for stadig at sikre og forbedre forvaltningen af ophavsretten, som i disse år er under stærkt pres. Foreningen har udarbejdet en fælles opgavespecifikation med leveringsbetingelser for illustrationsarbejde. Den er sammen med et eksempel på en kontrakt for illustrerede bøger tilgængelig for Illustratorgruppens medlemmer på hjemmesidens interne del. Illustratorgruppen deltager i NVK (Nordisk Visuell Kommunikation) nordiskvisuellkommunikation.se , et nordisk samarbejde mellem landenes tegnerorganisationer.

VISDA
Online ansøgning om ophavsretsvederlag for tegnere/illustratorer/grafiskdesign. Her finder du en grundig gennemgang i, hvordan du udfylder VISDAs online ansøgningsskema – Læs mere HER

Aktiviteter
Illustratorgruppen udgiver med få års mellemrum et bogkatalog med medlemmernes illustrationer. Udgivelsen kombineres med en udstilling på ét eller flere steder i Danmark og udlandet. Den seneste udgivelse “Skrædder i Helvede” fra Dansklærerforeningens Forlag, oktober 2011 ses til højre for teksten. Desuden deltager vi regelmæssigt med udstillinger på de årlige bogmesser samt bømekulturmesser. Disse aktiviteter er åbne for alle gruppens medlemmer.

Autorkonto legater
Illustratorgruppen fordeler årligt en række arbejds og rejselegater, Autorkonto legaterne. De uddeles af penge, som er opkrævet af CopyDan fra kopiering af illustrationer i danske skoler,, læreanstalter m.m. Disse midler skal anvendes til danske illustratorer. I 2011 blev der uddelt 644.724 kroner som arbejdslegater til 24 illustratorer og 2 projekter.

Illustratorgruppen indstiller endvidere til forskellige hæderspriser.

Juridisk vejledning og kurser
Illustratorgruppens medlemmer har desuden adgang til Dansk Forfatterforenings faciliteter, samt mulighed for juridisk og anden vejledning. Vi kan deltage i Dansk Forfatterforenings kurser, og har mulighed for selv at arrangere kurser i forfatterforeningens regi.

Hvordan bliver man medlem
Man kan blive medlem af Illustratorgruppen, hvis man har ophavsret til illustrationer udgivet på et anerkendt forlag. Enten i form af en billedbog eller andet gennemillustreret værk. Ansøgning om optagelse bliver behandlet af Illustratorgruppens styrelse.
Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til

Dansk Forfatterforening,
Strandgade 6
1404 København K.
tlf.: 32 95 5100
E-mail: kontakt@illustratorgruppen.dk
Du finder link direkte til ansøgningsformular på denne hjemmesides startside eller gå ind på:
www.danskforfatterforening.dk

Medlemsrabat
Som medlem af Illustratorgruppen kan du opnå rabat eller gratis adgang ved besøg på nogle museer og ved forskellige arrangementer. 

Medlemskortet giver dig rabat ved køb af materialer hos:

15% rabat på varer købt hos Creas uanset du bestiller pr. telefon eller besøger butikken.

Creas A/S  Tidl. Tegnecenter A/S
Store Kongensgade 27
DK 1264 København K.
Telefon 70 25 55 55
www.creas.com 

Medlemskortet kan bl.a. give dig gratis adgang til:
Frederikshavn Kunstmuseum
Trapholtmuseet i Kolding
Vestsjællands Kunstmuseum
Aalborgs Historiske Museum
Bogmesse i Göteborg
Fanø Museum
Teatermuseet i Hofteatret
Der gives rabat til:
Nordjyllands Kunstmuseum
25% rabat på entré til Den Sorte Diamants forfatterarrangementer www.kb.dk/da/dia/forfatterscene
Abonnement på Bogmarkedet kr. 495 ex. moms (normalpris kr. 950 ex. moms) pr. år (23 numre). Henvendelse kan ske til Bogmarkedetwww.bogmarkedet.dk
Husk, at medlemskortet også kan bruges som adgang til en masse seværdigheder og fora i udlandet.
Se desuden oplysninger på Dansk forfatterforenings hjemmeside, www.danskforfatterforening.dk

Bestyreslen